Sunday, November 6, 2011

第113款:荷蘭辮側髺

最近鍾意整吓側髺,因為呢排都幾興,你睇荷李活好多女星出嚟都會梳個側髻,而家講呢款梳起嚟都好古典。
首先由頭嘅一邊開始(我由左邊,因為梳側界,左邊少分D頭髮)梳一條荷蘭辮,要左右兩邊都加入頭髮,唔好梳得太緊,唔駛要100%完美順滑,呢個要鬆鬆地先靚,我甚至係紥到一半續一組去拉鬆少少。呢條荷蘭辮要由左邊織向右邊,中間要將條辮織過頭頂中間位置,到加晒所有頭髮就以三手織到尾。之後將條三手辮由尾向上對折,將髮尾攝入條辮下面,以髮夾固定於右耳側,連條橡皮筋都隱藏喺條辮下面。

係咪幾古典呢?由前面睇都好靚架。No comments:

Post a Comment