Thursday, November 17, 2011

第116款:簡易側馬尾變款

呢個同簡易公主頭變款同樣梳法,所不同嘅係呢個前面睇已經同普通髮型不同,而之前果一個公主頭變款前面睇見唔到太多變化,另外,呢個髮型比較公主頭活潑D。一樣係先梳好個基礎,呢個係側馬尾,於是將頭髮梳晒去一邊,然後就用橡皮筋束好,之後都係因應條辮嘅位置而決定係順時針定逆時針方向去扭轉條辮,扭實之後用髮夾固定位置。

打側睇係咁。

前面睇就係咁呢個髮型係唔係又簡單又靚呢?

No comments:

Post a Comment