Tuesday, October 25, 2011

第110款:蝴蝶結之2 Bow Hairstyle 2

2011年10月22日


事隔一個半月,豬扒妹依然好掛住個Bow Bow蝴蝶結,今日佢又話要梳個Bow喺頭,而家佢頭髮長咗少少,所以我試另一個紥法,就係將所有頭髮梳成馬尾,再用條馬尾整個Bow出嚟。
首先要用個粗D嘅大橡皮筋,將所有頭髮梳去後面成為一條馬尾,個秘訣係喺紥條馬尾果度,我用個橡皮筋紥馬尾時,先繞兩圈,第三圈時就只拉一少部份出來成為一邊蝴蝶結,之後拉起個橡皮筋再將餘下頭髮拉出蝴蝶結嘅另一邊,最後就係以髮夾一前一後固定蝴蝶結兩邊,至於髮尾部份如果怕散就用髮夾夾好,但我冇,只係前後用咗四個髮夾固定個Bow嘅兩邊耳仔,想靚D或遮住條橡皮筋可以加個大髮夾、絲帶或頭飾。大家覺得呢個蝴蝶結頭可愛嗎?鍾唔鍾意呀?

No comments:

Post a Comment